Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Neem contact met ons op en vraag om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Het TIP is geen klachtenbureau. De TIP-informatrice kan u wel behulpzaam zijn met informatie over de wijze waarop u een klacht kunt indienen. Het TIP is uitsluitend telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Op dinsdag en donderdag kunt u ook bellen tussen 14.00 en 16.00 uur. Het telefoonnummer is 0900-2025012.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.